استخوان یا غضروف اضافه روی پل بینی

اسفند ۲۵, ۱۳۹۷
برامدگی بینی دکتر بهزاد خوش رفتار

برامدگی بینی

برامدگی بینی اگر دچار قوز یا برامدگی بینی هستید و این اثر سوئی روی بینی شما گذاشته است، می توانید با انجام عمل زیبایی از این […]