تشخیص پولیپ بینی

فوریه 25, 2019
پولیپ بینی دکتر بهزاد خوش رفتار

پولیپ بینی

پولیپ بینی پولیپ بینی توده هایی به رنگ قهوه ای مایل به صورتی یا زرد است که تقریباً مشابه قطره های اشک می باشد و تحت تأثیر […]