جراحی گوش

آذر ۲۶, ۱۳۹۷

اقدامات بعد از جراحی زیبایی گوش

اقدامات بعد از جراحی زیبایی گوش جراحی زیبایی گوش یا اتو پلاستی را کسانی انجام می دهند که مادر زادی گوش های نا متقارنی داشته باشند […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۷
جراحی زیبایی گوش

جراحی زیبایی گوش

جراحی زیبایی گوش یکی از مهم ترین اجزاء در زیبایی ظاهری فرد گوش ها می باشند. گوش های بزرگ و برجسته ظاهر ناخوشایندی در ظاهر افراد […]