نکات مهم بعد از جراحی بینی

اسفند ۶, ۱۳۹۸
استحمام بعد از جراحی بینی دکتر بهزاد خوش رفتار

استحمام بعد از جراحی بینی

استحمام بعد از جراحی بینی استحمام بعد از جراحی بینی : بعد از جراحی بینی لزومی برای استحمام فوری نیست، سعی کنید پس از عمل کم […]