پوست ضخیم و مخفی ماندن مختصات بینی

مهر ۲۸, ۱۳۹۸
بینی با پوست ضخیم دکتر بهزاد خوش رفتار

بینی با پوست ضخیم

بینی با پوست ضخیم در این مقاله به بحث پیرامون بینی با پوست ضخیم و نتایج جراحی آن پرداخته می شود. مناسب ترین زمان برای انجام […]